brit4u_menu_bg
ברית אחרת, ברית מילה

ברית אחרת: שאלות ותשובות , שאלות כלליות

האם יש יתרונות רפואיים ברורים לברית המילה? ומהן החסרונות?
היתרונות הרפואיים של ברית מילה הן: שיפור בהגיינה המקומית, הימנעות מזיהומים מקומיים בקצה הפין (דלקת העטרה), ירידה משמעותית בזיהומים בדרכי השתן, מניעת סרטן הפין, הפחתה בשיעורי הדבקות במחלות מין (סיפליס, הרפס, איידס וכו'), ירידה בשכיחות סרטן צוואר הרחם בבנות הזוג של נימולים.
החסרונות קשורים לסיבוכים האפשריים מהפעולה ולדווח על ירידה בתפקוד ובחשק המיני במבוגרים נימולים לעומת ערלים. לגבי סיבוכים ראה להלן. לגבי הפגיעה בחשק המיני ישנם מחקרים סותרים.
מהם הסיבוכים של ברית מילה?
דימום דימום מזערי קיים לאחר כל חיתוך והוא נעצר בדרך כלל מאליו (קרישת הדם). דימום חריג מתרחש בפחות מאחוז אחד של הבריתות והוא דורש חבישה בחומרי חבישה ייחודיים או תפירת כלי הדם המדממים.
זיהום נדיר ביותר, פחות ממקרה אחד ל- 500. לפין אספקת דם טובה ולכן על פי רוב ריפוי הפצע הוא מצויין.
עצירת שתן על פי רוב, מחבישה לוחצת בעקבות דימום, נדיר יותר בעקבות כאב מקומי.
תוצאות קוסמטיות לא רצויות השארת עודף עורלה מחיתוך לא מספיק או מצמיחת יתר של הרירית המקומית בעת ריפוי הפצע. יצירת גשרי עור צלקתיים בין גוף הפין לעטרה.
היצרות פתח השופכה מתהליך דלקתי מקומי או חיכוך ממושך בחיתולים.
האם המילה נהוגה גם בקרב שאינם יהודים?
ברית המילה נהוגה גם בקרב מי שאינו יהודי. בארצות-הברית נימולים כ- 2/3 מכלל התינוקות שנולדים. גם במדינות מסוימות בדרום מזרח אסיה המילה נפוצה. באירופה שיעור הנימולים קטן. המילה היא חובה גם בדת האיסלם.

חזרה לדף שאלות ותשובות ראשי


לפרטים נוספים נא לפנות: ד"ר שינהר: 052-6666372 ,   ד"ר מזכרת: 052-6667322