brit4u_menu_bg
ברית אחרת, ברית מילה

ברית אחרת: טקס ברית המילה

 • טקס ברית המילה מתקיים במרפאתנו, ברחוב יפה-נוף 8, שכונת נווה עוז החדשה בפ"ת (ראה מפה) משך ההליך כ 45 עד 60 דקות.
 • יש להקפיד ולהגיע בזמן ובמועד שנקבע מאחר ובמרפאה מתבצעות פעולות נוספות. איחור בזמנים עשוי לגרום לשיבוש בלוחות זמנים עד כדי דחיית הברית.
 • נשמח לארח בטקס המילה 10-12 אורחים ללא ילדים. נא לא להביא כיבוד
 • לתשומת לבכם, הכניסה למרפאה כרוכה בירידה של 10 מדרגות.
 • במידה ותרצו לקיים טקס ברית מילה הילכתי, חשוב לציין כי מניין בזמן ביצוע הברית אינו חובה הילכתית.

 • הגיע הרגע... – טקס ברית המילה
 • התארגנות ראשונית במרפאה וקבלת הסבר מפורט על הליך הברית.
 • חתימה על טופס הסכמה לביצוע ברית המילה.
 • בדיקת איבר המין וסביבתו שמבנהו תקין וניתן לבצע בו מילה.
 • הרדמה מקומית (כ-5 דקות) ולאחריה התחלת טקס ברית המילה.
 • הליך ההרדמה וחיתוך העורלה מתבצע בחדר נפרד בנוכחות ההורים ולא בחדר האורחים וגם לא על ברכי הסנדק.
 • טקס ברית המילה מתקיים בנוכחות האורחים.
 • בתום הטקס, מקבלים ההורים הסבר מפורט על דרכי הטיפול בבית וכן דף הסבר והנחיות טיפול.
 • אנו משאירים חבישה מקומית.
 • חשוב להדגיש – לפני שאתם עוזבים את המרפאה, צוות הרופאים מבצע ביקורת דימום. רק לאחר שהכל תקין אנו נפרדים מכם בברכת מזל טוב ושלום.

מעקב וטיפול לאחר הברית:


לפרטים נוספים נא לפנות: ד"ר שינהר: 052-6666372 ,   ד"ר מזכרת: 052-6667322